• : Punjab National Bank
  • : PUNB0981200
  • : Shri Mahant Ajay Dass Ji
  • : 9812000100002999
  • : Narsingh Mandir,
    • Ghagwal,
    • Samba,
    • Jammu & Kashmir - 184141