Address:
  • Shri Narsingh Dham, Ghagwal
  • Jammu, J&K 184141
  • India