Address:
  • Shri Shri 108 Mahant Shri Ajay Das Jee Maharaj
  • Shri Narsingh Dham, Ghagwal
  • Jammu, J&K 184141
  • India